Sổ mở - Giải mộng

STT GIẤC MƠ BỘ SỐ
001  Ân ái  25 - 75
002  Ăn cá to  05 - 60
003  Ăn cắp xe đạp  34
004  Ăn chay  86 - 85
005  Ăn chua  93 - 39
006  Ăn chuối  34 - 64
007  Ăn cỗ  93 - 67
008  Ăn cơm  74 - 85
09  Ăn củ đậu  38 - 39
010  Ăn hàng  03 - 04 - 52 - 19
011  Ăn hoa quả  84 - 68
012  Ăn khoai  75 - 85 - 58
013  Ăn no quá  95 - 79
014 Ăn thịt mèo 19 91
015 Ăn tiệc 83 87
016 Ăn tiệm 26 - 56 - 21
017 Ăn tôm 83 - 89
018 Ăn trộm cá 63 - 78 - 87
019 Ăn trộm 01 - 90
020 Ăn trưa 01 - 02 -92
021 Ảnh bà cụ 54 - 59
022 Ánh chớp 53
023 Anh em gặp nhau 01
024 Áo bay 40 - 45
025 Áo bu dông 08 - 06 - 56
026 Áo của chồng 07 - 70
027 Áo của phụ nữ 00 - 02
028 Áo của vợ 09 - 19 - 91
029 Áo dài nữ 46 - 64
030 Ao hồ sông ngòi   38 - 93 - 54
031  Áo hoa 22 - 33 
032  Áo len  34 - 84
033  Áo lót 09 - 59 
034  Áo mưa  87 - 42 - 07 - 67
035  Áo tây  00 - 04
036  Áo thể thao 43 - 34 
037  Áo trẻ em 01 - 00 - 05 
038  Ao ước 25 - 52 
039  Áo vét 95 - 54 - 59 
040  Ba ba 76 
041  Ba bố con ăn no 19 
042  Bà chết sống lại 93 - 96 
043  Bà chửa  09 - 29 - 39
044  Bà già trẻ em  14 - 41
045  Bà vãi  95 - 83
046  Bài có tứ quý 63 - 64 
047  Bãi tha ma 78 87
048 Bàn ăn bầy đẹp   06
049  Bắn bị thương 48 
050  Bàn cờ  14 - 54 - 74 - 94
051  Bắn cung tên 77 - 72 
052  Bán hàng 18 - 28 - 98 
053  Bạn hiền  38 - 83
054  Bán nhẫn vàng 67  
055  Bàn thờ bị đổ  05 -55
056  Bàn thờ nghi ngút  89 - 98
057  Bàn thờ  15 - 43 - 46 - 95
058  Băng đạn 32 
059  Bằng lòng đồng ý 52 - 32 
060   Bánh dày 85 
061   Bánh mì đen 35 - 54 
062  Bánh ngọt  52 - 02
063 Bánh pháo 34
064 Bánh tẩm bột rán 53 -65
065 Bánh xe 82
066 Bao diêm 65
067 Bảo lãnh đỡ đầu 86
068 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
069 Báo 26 - 62
070 Bắp cải 50 - 52
071 Bắp ngô 85 - 35 - 53
072 Bắt bớ 05 - 19
073 Bắt cá ở suối 45
074 Bát đĩa 85 - 87
075 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
076 Bật lửa 07 - 70 - 75
077 Bất lực 26 - 32
078 Bát ngọc 30 - 70
079 Bát nhang   02 - 52 - 24
080  Bắt rận cho chó 93 - 83 
081 Bát  31 - 38 
082  Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04 
083  Bè gỗ 19 - 69 
084  Bẻ ngô 53 - 35 
085  Bể nước ăn  45 - 62 - 21
086  Bể nước 62 - 81 
087  Bể nuôi cá cảnh 14 - 54 
088  Bến xe 58 - 98 
089  Bếp củi cháy to 96 - 21 
090  Bếp đun 40 - 49
091  Bếp lò 43 - 63 - 83 
092   Bẹp lốp xe  58 - 98
093  Bếp lửa  20 - 25 - 54 
094   Bị bỏng lửa 69 - 80 
095   Bị bỏng nước sôi 02 
096  Bị bỏng vào đùi  17 - 71 
097   Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15 
098   Bị bỏng vào tay 17 - 21 
099   Bị con gái bắt nạt 65 - 07 
100   Bị đấm 58 
101   Bị đánh bằng dao  01 - 12
102   Bị đánh bất ngờ  91 - 41
103   Bị ghép tội 46 - 73 - 21 
104   Bị giật dây chuyền 65 
105   Bị giật đồng hồ 06 - 41 
106  Bị kẻ thù dọa   39 - 72
107   Bị mẹ chửi rủa  83 - 97
108   Bị mẹ chửi 16 - 37
109  Bị phạt  51- 56
110   Bị tấn công 02 - 05 
111   Bị thủ tiêu 06 14 
112   Bị thương 03 -90 63 
113   Bị trấn lột  84 - 85
114   Bị vây đuổi  83 - 38
115   Bia mộ 05 - 85 
116   Biển cạn 58 - 53
117   Biển xanh  68 - 83 - 06
118   Biển 58 
119 Bật lửa 07 - 70 - 75
120  Bất lực 26 - 32
121  Bát ngọc 30 - 70
122  Bát nhang 02 - 52 - 24
123  Bắt rận cho chó 93 - 83
124  Bát 31 - 38
125  Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
126  Bè gỗ 19 - 69
127  Bẻ ngô 53 - 35
128  Bể nước ăn 45 - 62 - 21
129  Bể nước 62 - 81
130  Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
131  Bến xe 58 - 98
132  Bếp củi cháy to 96 - 21
133 Bếp đun 40 - 49
134  Bếp lò 43 - 63 - 83
135  Bẹp lốp xe 58 - 98
136  Bếp lửa 20 - 25 - 54
137  Bị bỏng lửa 69 - 80
138  Bị bỏng nước sôi 02
139 Bị bỏng vào đùi 17 - 71